e-mail: ols@ols-lemvig.dk
 
LEJEBETINGELSER

1 Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår fra vores adresse til og med den dag det bringes tilbage til vor adresse, begge dage medregnet.

2 Den aftalte daglige lejeafgift forudsætter, at materiellet ikke benyttes udover 8 timer dagligt. For yderligere afbenyttelse debiteres ekstra fuld daglig lejeafgift pr. påbegyndte 8 timer.

3 Lejemålet gælder fra vor adresse, og lejer debiteres for udgifterne til transporten frem og tilbage. Transportforsikring skal dækkes af lejeren.

4 I lejeafgiften er ikke indbefattet brændselsolie, betjening, skærpning af mejsler og bor og lignende.

5 Lejeren af dieseldrevne trykluftanlæg forpligter sig til som brændstof at benytte autodieselolie. Af smøreolie til dieselmotor og køleolie til kompressorenhed må kun benyttes de af os opgivne olietyper.

6 Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko for det udlejede materiel og dets betjening, såvel i forhold til os som til tredjemand, lige som vi ikke garanterer for nogen bestemt ydelse af materiellet. Brandskade og anden beskadigelse af en hvilken som helst årsag skal derfor erstattes af lejeren. Reparationer må kun udføres af vort firma eller på et af os anvist værksted. Efter materiellets aflevering på vor adresse finder eftersyn sted, og eventuelle reparationer debiteres lejeren + den normale daglige lejeafgift for anlægget pr. "liggedag".

7 Vi påtager os intet ansvar for eventuel forsinkelse af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet, i den periode lejemålet varer.

8 På lejemålet ydes ingen kredit, dog for os bekendte 8 dage fra fakturadato.

9 Større maskiner som minigravere, minilæssere m.v er kaskoforsikret, men selvrisiko påhviler lejer.

10 Ved anvendelse af materiel til sandblæsning og andet støvende arbejde kræves det, at kompressorer anbringes således, at de ikke indsuger sand, støv eller andet, som er skadeligt for maskineriet. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at afbryde lejemålet øjeblikkeligt og debitere lejeren for den skade, der måtte være opstået som følge deraf.

11 Alle priser er excl. moms.

12 Der tages forbehold for prisændringer.